Rekrutacja

” Z nami możesz spełniać swoje marzenia zawodowe

w każdym wieku 🙂 „

Kształcimy osoby dorosłe – bez ograniczeń wiekowych !

Chcesz zdobyć super zawód ?

Oczekujesz wysokiej jakości kształcenia , profesjonalnego przygotowania do zawodu i miłej atmosfery – to już wiesz gdzie nas znaleźć 🙂

ZAPRASZAMY NA KIERUNKI:

KWALIFIKACYJNE  KURSY  ZAWODOWE:

AKTUALNIE ZAPISY w sekretariacie szkoły:

Dokumenty rekrutacyjne  prosimy  dostarczyć do sekretariatu szkoły w tekturowej teczce!

Wykaz wymaganych dokumentów:

   – Wniosek o przyjęcie do szkoły policealnej lub wniosek o przyjęcie na kurs

    – Oświadczenie o ochronie danych osobowych. (pobierz)

   – Oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie świadectwa ukończenia szkoły średniej

   – Jedno zdjęcie (legitymacyjne)

   – Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole

ZOBACZ:

Informacja o formach kształcenia w szkole

. forma dzienna – 5 dni w tygodniu
. forma stacjonarna ( wieczorowa) – 3-4 dni w tygodniu od godziny 16.00
. forma zaoczna – sobota, niedziela co dwa tygodnie

Zapraszamy!!!!

Archiwa