Informacje

” Z nami możesz spełniać swoje marzenia zawodowe

w każdym wieku 🙂 „

Kształcimy osoby dorosłe – bez ograniczeń wiekowych !

Chcesz zdobyć super zawód ?

Oczekujesz wysokiej jakości kształcenia , profesjonalnego przygotowania do zawodu i miłej atmosfery – to już wiesz gdzie nas znaleźć 🙂

ZAPRASZAMY 🙂

AKTUALNIE ZAPISY w sekretariacie szkoły lub ONLINE:

na adres e-mail medyk.bytom@onet.pl wyślij:

2. skan/zdjęcie świadectwa ukończenia szkoły średniej

3. Terminy postępowania rekrutacyjnego

ZOBACZ:

Informacja o formach kształcenia w szkole

. forma dzienna – 5 dni w tygodniu
. forma stacjonarna ( wieczorowa) – 3-4 dni w tygodniu od godziny 16.00
. forma zaoczna – sobota, niedziela co dwa tygodnie

Zapraszamy!!!!

WARUNKI PRZYJĘCIA KANDYDATÓW Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni dostarczyć w białej wiązanej teczce następujące dokumenty:

Wniosek o przyjęcie do Centrum Kształcenia Zawodowego-1

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej – nie wymagana jest matura (oryginał lub poświadczony notarialnie odpis),
  • 1 zdjęcie opisane na odwrocie –    imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania
  • zaświadczenie lekarskie (od lekarza pierwszego kontaktu) stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w szkole,

Teczka powinna być opisana wg wzoru:

imię i nazwisko

– kierunek kształcenia

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Bytomiu ogłasza nabór na rok szkolny 2022/23 na następujące kierunki:

Szkoła Policealna nr 1 im. Matki Ewy:

Technik usług kosmetycznych – system dzienny

Technik usług kosmetycznych – system zaoczny

Technik masażysta  (planowana grupa dla osób pracujących)

Technik elektroradiolog (planowana grupa dla osób pracujących)

Terapeuta zajęciowy- system stacjonarny13177362_231691673867643_2481895044659002783_n

Technik ortopeda  – system stacjonarny

Podolog – system dzienny

Florysta – system zaoczny

Opiekun medyczny – system stacjonarny

Higienistka stomatologiczna  – system stacjonarny

Technik sterylizacji medycznej – system zaoczny

Opiekunka dziecięca – system stacjonarny

Kursy  kwalifikacyjne:

Fryzjer

Technik usług fryzjerskich

Asystent osoby niepełnosprawnej

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

 

Punkt konsultacyjny oferuje wsparcie psychologiczne dla wszystkich mieszkańców Bytomia od 19 do 26 roku życia.

PANI PSYCHOLOG PRZYJMUJE W KAŻDY WTOREK OD GODZINY 16.00-18.00 OSOBY POK. NR 6 I PIĘTRO

Archiwa