E. Nawrot

    Elżbieta Nawrot w zawodzie nauczycielskim pracowała 46 lat. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Bielsku Białej rozpoczęła naukę w Liceum Pedagogicznym w Bytomiu, które ukończyła w 1962r. Podjęła pracę w bytomskiej oświacie i studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu magistra pedagogiki w 1967r. rozpoczęła pracę w Śląskiej Akademii Medycznej na stanowisku radcy ds. nauczania. W 1969r. podjęła pracę w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach na stanowisku kuratora. W 1971 r, po przejściu na emeryturę dyrektora Liceum Medycznego mgr Stanisława Huka, została dyrektorem tej szkoły. Funkcję dyrektora szkoły medycznej pełniła do roku 1997. W okresie, gdy kieruje szkołą następuje jej dynamiczny rozwój. Szkoła z Liceum Medycznego przekształca się w Zespół Szkół Medycznych, w skład którego wchodzą Liceum Medyczne oraz Medyczne Studium Zawodowe, a później także Policealna Szkoła Kosmetyczna. W momencie obejmowania funkcji dyrektora szkoła kształciła tylko w zawodzie pielęgniarki. Jej starania zwieńczone zostały powołaniem nowych kierunków kształcenia – w zawodach położnej, higienistki szkolnej, higienistki szpitalnej, technika elektroradiologa, technika fizjoterapii, dietetyka, opiekunki dziecięcej oraz technika usług kosmetycznych. Dzięki staraniom Elżbiety Nawrot szkoła otrzymuje samodzielny budynek przy ul. Piekarskiej 18, a szkolenie praktyczne prowadzone jest w 150 odcinkach w wiodących placówkach służby zdrowia, opiekuńczo – wychowawczych oraz zakładach i gabinetach kosmetycznych. Od 1962r. jest członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Posiada stopień harcmistrza Związku Harcerstwa Polskiego. Za swoją pracę została wyróżniona Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego, Honorową Odznaką PCK oraz nagrodzona za wzorową pracę w służbie zdrowia. W roku 1997 Elżbieta Nawrot otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.