Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Działając w imieniu Komisji Socjalnej funkcjonującej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bytomiu proszę o przedłożenie odcinka emerytury lub renty, informującego o wysokości pobieranych świadczeń.

W załączeniu pismo wyjaśniające Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

pismo  wyjaśniające UM

Świadczenia przyznawane są na wniosek uprawnionego !!!

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

-„Wczasy pod gruszą” – do 31 maja każdego roku

-Pomoc z okazji Świąt Bożego Narodzenia – do 31 października każdego roku

-Zapomogi losowe, pożyczki mieszkaniowe, dofinansowania do sanatoriów oraz wnioski nie złożone w terminie (dotyczące świąt oraz wczasów pod gruszą) – rozpatrywane są cztery razy w roku, tj. w miesiącach: styczeń, kwiecień, wrzesień, listopad.

pismo do dyrektorów