Fundusz świadczeń socj.

W związku z epidemią koronawirusa nie będzie możliwości indywidualnego odbioru świadczeń w kasie szkoły. Proszę o podanie telefonicznie numeru konta na które możemy przekazać świadczenie.

działając w imieniu Komisji Socjalnej funkcjonującej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bytomiu proszę o przedłożenie odcinka emerytury lub renty, informującego o wysokości pobieranych świadczeń.

Szanowni Państwo,

w związku z epidemią koronawirusa proszę o przesłanie listownie lub drogą e-mail ( skan ) decyzji o wysokości emerytur w związku z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Hanna Chłopecka

nie przedłożenie w.w. informacji będzie skutkowało brakiem świadczeń z ZFSS.

W załączeniu pismo wyjaśniające Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

pismo  wyjaśniające UM

Świadczenia przyznawane są na wniosek uprawnionego !!!

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

-„Wczasy pod gruszą” – do 31 maja każdego roku

-Pomoc z okazji Świąt Bożego Narodzenia – do 31 października każdego roku

-Zapomogi losowe, pożyczki mieszkaniowe, dofinansowania do sanatoriów oraz wnioski nie złożone w terminie (dotyczące świąt oraz wczasów pod gruszą) – rozpatrywane są cztery razy w roku, tj. w miesiącach: styczeń, kwiecień, wrzesień, listopad.

pismo do dyrektorów