Egzamin zawodowy

Wszystkie aktualne dane dotyczące Egzaminu Zawodowego są dostępne na stronie internetowej

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej http://www.cke.edu.pl/

i/lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej http://www.oke.jaworzno.pl/

 

Absolwentom szkół z roku szkolnego 2015/2016 oraz z lat ubiegłych, absolwentom KKZ oraz osobom po eksternistycznym egzaminie zawodowym dyplom wydaje się na podstawie indywidualnie złożonego do OKE w Jaworznie Wniosku o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 Informacja i wzór dokumentu znajdują się pod tym adresem:

http://oke.jaworzno.pl/www2/index.php?option=com_content&view=article&id=345&catid=80