Praktyka zagraniczna

Grupa 6 słuchaczek z Zespołu Policealnych Szkół Medyczno – Społecznych Kierunek: Opiekun Osoby Starszej w okresie od 29 04 – 10 05 2013 po raz pierwszy w historii szkoły wyjechała do miasta partnerskiego  w Niemczech do Recklinhausen….

Inicjatywę wyjazdu do Niemiec podjęła Rada Pedagogiczna szkoły  we wrześniu 2012 i dzięki współpracy z władzami naszego miasta „Wydziału Współpracy z Zagranicą ‘’ projekt ten został zrealizowany. Instytut Die Brücke w Recklinhausen wraz z władzami miasta zagwarantował pobyt w Hotelu Kolpinghaus , pełne wyżywienie oraz bilety na przejazdy autobusowe do miejsca praktyki – SENIORENZENTRUM .

Wyposażenie budynku Seniorenzentrum jest w pełni profesjonalne o wysokich standardach technicznych z pełnym wyposażeniem sprzętów, materiałów medycznych spełniających najlepsze wymogi do kompleksowej opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Brak barier architektonicznych, przestrzenny teren wokół budynku umożliwia realizację licznych odwiedzin rodzin i znajomych Pokoje podopiecznych są 1 lub 2 osobowe, przestrzenne ze swobodnym dostępem do w pełni zautomatyzowanymi łóżkami, pełnym węzłem sanitarnym oraz z indywidualnym sprzętem rehabilitacyjnym

Praktyka odbywała się pod nadzorem personelu , który stwarzał przyjazną atmosferę , wykazując wiele cierpliwości w pokazywaniu nowych sposobów pielęgnacji , obsłudze nowoczesnego sprzętu pomocniczego i rehabilitacyjnego W okresie tego pobytu słuchaczki nie tylko utrwaliły umiejętności praktyczne ale poznały nowe techniki obsługi nowego sprzętu rehabilitacyjnego ułatwiające pielęgnację i sposoby przemieszczania osób niepełnosprawnych jak również zapoznały się z obszerna dokumentacją prowadzoną przez personel a także pogłębiły i utrwaliły znajomość języka niemieckiego zawodowego

Dyrekcja Zespołu Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych dziękuje  za efektywną współpracę pracownikom Urzędu Miasta Bytom oraz za sponsorowanie kosztów podróży  do NIEMIEC.

Krystyna Jabłońska