Kierunki kształcenia

Szkoła Policealna Nr 1  im. Matki Ewy

w formie dziennej, w zawodach:

Technik elektroradiolog

w formie stacjonarnej, w zawodach:

Podolog
Higienistka stomatologiczna
Opiekun Medyczny z dodatkową umiejętnością masażu pielęgnacyjnego kończyn
Technik masażysta

w formie zaocznej, w zawodach:

Technik usług kosmetycznych
Technki Sterylizacji Medycznej

Centrum Kształcenia Zawodowego, w kwalifikacjach :

  •   FRK.01 – wykonywanie usług fryzjerski ( kurs kwalifikacyjny)
  •   FRK.03- projektowanie i wykonywanie fryzur ( kurs kwalifikacyjny )