Kierunki kształcenia

Szkoła Policealna Nr 1  im. Matki Ewy

w formie dziennej, w zawodach:

 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik elektroradiolog
 • Podolog

w formie stacjonarnej, w zawodach:

 • Opiekunka dziecięca
 • Higienistka stomatologiczna
 • Opiekun medyczny
 • Technik masażysta
 • Terapeuta zajęciowy
 • Technik ortopeda

w formie zaocznej, w zawodach:

 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik sterylizacji medycznej
 • Florysta

Centrum Kształcenia Zawodowego, w kwalifikacjach :

 •   FRK.01 – wykonywanie usług fryzjerski ( kurs kwalifikacyjny)
 •   FRK.03- projektowanie i wykonywanie fryzur ( kurs kwalifikacyjny )