S. Huk

Stanisław Huk był organizatorem i pierwszym dyrektorem Liceum Medycznego w Bytomiu. Ukończył Gimnazjum Klasyczne we Lwowie. Jako ekstremista uzyskał dyplom nauczycielski. W zawodzie nauczyciela pracował 38 lat. W 1938r. został przeniesiony na Śląsk. Działania wojenne nie przerwały jego pracy pedagogicznej, gdyż brał czynny udział w tajnym nauczaniu. Po wojnie, wraz z grupą nauczycieli, przyjechał do Bytomia. Podjął pracę jako kierownik w szkole podstawowej. Jednocześnie zorganizował bytomski oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego. W 1950r. został powołany na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr V im. J. Smolenia w Bytomiu (obecnie I Liceum Ogólnokształcące). Był organizatorem dwuletniej szkoły felczerskiej działającej od 1951r. W 1962r. zorganizował Liceum Medyczne w Bytomiu. Pełnił funkcję jego dyrektora do chwili przejścia na emeryturę w 1971 r. Zmarł w 1984r. w wieku 76 lat. Stanisław Huk był nauczycielem o dużym autorytecie, cenionym i zasłużonym dla miasta Bytomia i regionu. Za pracę dydaktyczno – wychowawczą otrzymał szereg odznaczeń i wyróżnień: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal X-lecia PRL, Srebrną Odznakę Zasłużonego w Rozwoju Województwa Katowickiego, Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego, Odznakę 50-lecia PCK, odznakę Honorową Ligi Ochrony Przyrody. Nadano mu także godność Zasłużonego Działacza Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich.