Administrator danych

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych

jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bytomiu

ul. Wrocławska 120, 41-902 Bytom

reprezentowany przez Dyrektora Szkoły

dane kontaktowe Inspektora IOD:  Maciej Zadora, iod_edu@um.bytom.pl