Petycje

petycja_zdrowa_woda

streszczenie: Dotyczy: „Inicjatywa – Dbajmy o najmłodszych – Zdrowa Woda dla każdego Ucznia”Data złożenia petycji: 21 września 2018 r. Przewidywany termin załatwienia petycji: 15 grudnia 2018

 

Petycja z dnia 21 sierpnia 2018r
Data złożenia petycji – 21 sierpnia 2018r.
Przewidywany termin załatwienia – 21 listopada 2018r.