Prelekcja ,, Metodyka obrazowania gruczołu sutkowego” w I LO w Chorzowie.

W dniu 13 listopada 2013 r odbyło się spotkanie na temat :,, Metodyka obrazowania gruczołu sutkowego”  z uczniami I LO w Chorzowie. W programie spotkania omówione zostały metody radiologiczne obrazowania piersi, programy profilaktyczne i samobadanie piersi.

Spotkanie z młodzieżą AZSzO pozwoliło również na przedstawienie oferty edukacyjnej naszej szkoły i podjęcie tematyki następnych spotkań.

Obie strony są zainteresowane kontynuowaniem współpracy w ramach godzin wychowawczych.