Administracja

dyrektor Hanna Chłopecka

v-ce dyrektor Wanda Kostecka    kontakt: w.kostecka@medyk.bytom.pl

kierownik szkolenia praktycznego Dagmara Witkowska

kontakt: d.witkowska@medyk.bytom.pl