Administracja

dyrektor Hanna Chłopecka

v-ce dyrektor Wanda Kostecka    kontakt: w.kostecka@medyk.bytom.pl

kierownik szkolenia praktycznego Dagmara Witkowska

kontakt: d.witkowska@medyk.bytom.pl

kierunki:

  • Technik usług kosmetycznych
  • Podolog

kierownik szkolenia praktycznego Pola Chłopecka

kontakt: psycholog.pola@gmail.com

kierunki:

  • Technik elektroradiolog
  • Opiekun medyczny
  • Technik sterylizacji medycznej
  • Opiekunka dziecięca
  • Higienistka stomatologiczna