Matka Ewa-Patronka Szkoły

Eva von Tiele-Winckler  (ur. 31 października 1866 w Miechowicach, zm. 21 czerwca 1930 w Miechowicach) zwana Matką Ewą,  pochodziła z rodziny bogatych przemysłowców. Mając 16 lat przyjęła protestantyzm i niespełna dwa lata później, w 1884r. została konfirmowana w kościele ewangelickim.Wrażliwa na ludzką krzywdę, nieobojętna wobec  biedy i trudu codziennego życia mieszkańców Bytomia, postanowiła poświecić  się działalności charytatywnej.

Założyła zgromadzenie diakonis  „Ostoja Pokoju”, którego dzieło przetrwało do dzisiaj.                    Nazwy „ Ostoja Pokoju”  zaczęto używać na określenie całego przedsięwzięcia, składającego się z 24 budynków w Miechowicach  i 40 poza granicami dzielnicy. Łącznie pomoc  i schronienie znalazły w nich tysiące dzieci i dorosłych.  Diakonisy były pielęgniarkami i opiekunkami.  Wprowadziły „system rodzinkowy” dla osieroconych dzieci, zajmowały się resocjalizacją młodzieży i pracą z więźniami, opiekowały się niepełnosprawnymi, towarzyszyły umierającym. Z czasem rozpoczęły działalność na czterech kontynentach.

Matka Ewa, to wierna ideałom humanitaryzmu odważna i mądra kobieta. To osoba, która stała się duchowym przewodnikiem w kształtowaniu najwyższych ideałów w pracy z człowiekiem chorym i potrzebującym.

 Domek Matki Ewy w Miechowicach