Opiekun Medyczny

Czas trwania nauki  1,5 roku – 3 semestry.

Tryb stacjonarny– zajęcia 3-4 razy w tygodniu w tym 2 dni weekendu.

Najbardziej uniwersalny kierunek medyczny który umożliwia pracę nie tylko z chorymi, którzy wymagają czasowej opieki  ale również  z podopiecznymi wymagającymi opieki stałej.

Umiejętności nabyte na kierunku Opiekun medyczny są podstawą wszystkich zawodów medycznych kształconych na poziomie szkoły policealnej.

W trakcie nauki słuchacz odbywa praktyki zawodowe min. w: placówkach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacyjnych, prywatnych klinikach, które mogą być  przyszłymi miejscami pracy.

Z ŻYCIA WYDZIAŁU:

Pracownia pielęgnowania
Pracownia pielęgnowania

Wycieczka do Centrum Opieki Długoterminowej