Wycieczka dydaktyczna kierunku Opiekun Medyczny do Centrum Opieki Długoterminowej w Mierzęcicach.

Wycieczka miała miejsce 16. 04. 2016r.
Ośrodek jest zakładem stacjonarnym, w którym zapewnia się całodobową fachową opiekę, obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym i opieki rehabilitacyjnej, z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego. Osrodek przyjmuje pacjentów wentylowanych.