Technik elektroradiolog

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG – o kierunku nauczania.

WAŻNE!!!! po ukończeniu szkoły uczeń zdaje egzamin zawodowy organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Wyłącznie certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe uprawnia do podjęcia pracy w zawodzie Technika Elektroradiologii. Technik Elektroradiolog ma możliwość samodzielnego stanowiska pracy w diagnostyce obrazowej i diagnostyce elektromedycznej.

Z ŻYCIA WYDZIAŁU:

 

Wycieczka dydaktyczna do szpitala nr 2

Podczas zaliczenia…

Warsztaty z diagnostyki dla uczniów V LO.

Dzień Zdrowia i Urody na kierunku Elektroradiologia

Zbiórka maskotek dla małych pacjentów onkologii

Profilaktyka schorzeń sutka i metodyka badań gruczołu piersiowego

Konkurs EKG

Dzień Otwarty na Elektroradiologii

Wycieczka do Zakładu Diagnostyki Lekarskiej

Pierwsza samodzielna ekspozycja

Zmagania przed zaliczeniem.

Duma sportowa elektroradiologii

KAWIARENKA RADIOLOGICZNA