Kawiarenka Radiologiczna

Prelekcja z zakresu diagnostyki dla uczniów ZSO nr 3

Zgłębianie wiedzy z analizy obrazów radiologicznych.

Wyniki konkursu „Quo vadis Radiologia?” 2013r.

Październik miesiącem mammografii

 

 

 

 

KAWIARENKA  RADIOLOGICZNA

    • to miejsce dla uczniów Wydziału Elektroradiologii SP nr 1, którzy ucząc się przyszłego zawodu, chcą zgłębiać swoją wiedzę z zakresu nowości z diagnostyki obrazowej, diagnostyki elektromedycznej i radioterapii.
    • spotkania planujemy , po uzgodnieniu tematu i przygotowaniu się do merytorycznej dyskusji
    • pragniemy zapraszać szczególne osobowości ze świata radiologicznego i diagnostycznego na Śląsku i w kraju
    • nasze spotkania mają być przygodą intelektualną, zawodową, która pozwoli na realizację zainteresowań, rozwój pasji zawodowych etc.
    • planujemy uczestnictwo w wycieczkach dydaktycznych w kraju, a może i zagranicznych.
    • jesteśmy otwarci na współpracę z innymi szkołami i uczniami szkół średnich, którzy być może podejmą naukę na naszym kierunku
    • pragniemy spędzać wspólny czas przy dobrej kawie i rozmawiać o swoich pasjach ,zainteresowaniach i marzeniach.

Opiekun : Aleksandra Wichary.  Bytom,  październik 2013r.