Nabór śródroczny na opiekuna medycznego trwa. Rozpoczynamy od lutego 2024r. ZAPRASZAMY!!!

System kształcenia: zaoczny 1 rok

Absolwent szkoły może być zatrudniony w kraju i za granicą w:

– placówkach opieki zdrowotnej,

– ośrodkach rehabilitacyjnych,

– opiece środowiskowej,

– fundacjach i stowarzyszeniach.

Wymagania właściwe dla zawodu:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zainteresowania humanistyczne i medyczne,
  • życzliwość i cierpliwość w stosunku do ludzi,
  • odpowiedzialność i sumienność,
  • brak alergii na środki dezynfekcyjne.
opiekunka medyczna