Wycieczka do Zakładu Radiologii Lekarskiej

W dniu 20.02 odbyła się wycieczka dydaktyczna do Zakładu Radiologii Lekarskiej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu dla grupy I. Uczniowie I roku mieli możliwość zapoznania się z aparaturą diagnostyczną w placówce oraz organizacją pracy technika podczas ostrego dyżuru. Poznali także obsługę mammografu,obróbkę cyfrową zdjęć rtg i wyposażenie ciemni automatycznej. Uczniowie zapoznani zostali z obowiązkami zawodowymi na terenie placówki. Udział w wycieczce miał tez na celu zapoznanie uczniów z charakterem pracy z pacjentem od września.