Miesięczne Archiwa: czerwiec 2014

Pożegnaliśmy kolejnych absolwentów….

 

Zagrożenia UV, dopalacze – przeczytaj!

 

Elektroradiolodzy w szpitalu w Trincu

W dniu 5 czerwca 2014r odbyła się wycieczka dydaktyczna do Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Oddziału Radiologii Interwencyjnej i Zabiegów Kardiologicznych i Endowaskularnych Szpitala w Trincu- Podlesi/ Republika Czeska.

Uczestniczyli w niej uczniowie I i II roku Wydziału Elektroradiologii. Wycieczka była kontynuacją nawiązanej współpracy ze szkołą medyczną we Frydku w Czechach. Zaraz o godz.7,50 spotkaliśmy się z uczniami szkoły i nauczycielem Katarzyną Smolkovą. Uczennice tego dnia miały zajęcia w oddziałach szpitalnych : chirurgii, ortopedii i ambulatorium.

Celem naszego wyjazdu było zapoznanie uczniów z metodami diagnostycznymi w radiologii klasycznej,z badaniami metodą CT i MR oraz wykorzystaniem metod radiologicznych w leczeniu schorzeń naczyń i serca.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z aparaturą diagnostyczną Philips w zakresie Usg, Radiologii Interwencyjnej , radiodiagnostyki,MR oraz z aparaturą CT firmy Siemens oraz systemem serwisowania.

Wszystkie aparaty diagnostyczne w tym szpitalu podlegają wymianie w okresie co 5 lat. Taka informacja wszystkich nas zaskoczyła!

Mieliśmy okazję uczestniczyć w badaniach naczyń kończyny dolnej, tomografii głowy i badaniu MR układu mięśniowego stóp.

Uczniowie zapoznani zostali też z metodami podawania leków endowaskularnie w terapii miażdżycy metodą Rotarex.

Skorzystaliśmy z mini- wykładów w zakresie embolizacji naczyń, mieliśmy okazję poznać stosowane w tym szpitalu protezy naczyniowe stosowane np. w rozpoznanym tętniaku aorty brzusznej, poznaliśmy szokujące ceny elementów stosowanych w zabiegach embolizacji i protezowania naczyń. Średnio to kwota 10 000 euro.

Oglądaliśmy dokumentację zdjęciową z tych badań i sposób archiwizowania badań.

Z uwagi na fakt,że gościliśmy w szpitalu prywatnym sieci AGEL mieliśmy też możliwość poznania obowiązujących procedur,algorytmów diagnostycznych i systemu ubezpieczeń pacjenta.

Każdy uczeń otrzymał certyfikat uczestnictwa w wycieczce dydaktycznej.

W drodze powrotnej do Polski zatrzymaliśmy się jeszcze rekreacyjnie na Zaolziu w Jablonkowie. Skonsumowaliśmy czeskie knedliki i obejrzeliśmy Dom Piłsudskiego oraz centrum miasta.

Pełni wrażeń wróciliśmy do Bytomia.

Przygotowała: Aleksandra Wichary