Miesięczne Archiwa: sierpień 2017

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Szkoła Policealna nr 1  – 4 września 2017r. o godzinie 9.00

Szkoła Policealna nr 8 dla Dorosłych – 8 września  2017r. o godzinie 17.00