Miesięczne Archiwa: kwiecień 2023

Wycieczka do Muzeum Farmacji

W dniu 18.04.2023r grupa słuchaczy z kierunku Opiekun Medyczny i Technik Elektroradiolog, pod kierunkiem mgr Bianki Witman – Fulde zwiedziła Muzeum Farmacji w Krakowie.
Była to wspaniała lekcja. Mieliśmy możliwość poznania mebli i narzędzi i naczyń aptecznych z różnych epok. Zapoznaliśmy się z dawnymi surowcami leczniczymi pochodzenia roślinnego, mineralnego i zwierzęcego, a także ludzkiego. Uwagę naszą zwróciły starodruki pochodzenia greckiego, łacińskiego , podręczniki aptekarskie, oficjalne i nieoficjalne lekospisy, zielniki.