Miesięczne Archiwa: kwiecień 2017

XIX Targi Edukacyjne w Bytomiu

Nasza szkoła wzięła udział w XIX Targach Edukacyjnych, które odbyły się  się w dniu 25 kwietnia 2017 r., w godz. 9.00 – 14.00 w siedzibie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ulicy  Powstańców  Śląskich 2 w Bytomiu.
Uczniowie i słuchacze prezentowali poszczególne kierunki kształcenia realizowane w naszej szkole. Mieliśmy możliwość bezpośredniego kontaktu z uczniami szkół różnego typu szkół ponadgimnazjalnych, którzy odwiedzili targi.

 

 

Szkolenie firmy TZMO SA. SENI

22. 04. 2017r. – Z inicjatywy mgr Teresy Przeorskiej – Najgebauer słuchacze kierunku Opiekun Medyczny  uczestniczyli  w szkoleniu firmy TZMO SA. SENI. W trakcie szkolenia słuchacze mieli możliwość zapoznać się z produktami Seni przeznaczonymi dla osób z nietrzymaniem moczu: wkładkami urologicznymi dla kobiet i mężczyzn, pieluchami anatomicznymi, pieluchomajtkami, majtkami elastycznymi, podkładami higienicznymi  oraz specjalistycznymi preparatami  pielęgnacyjnymi. Przedstawiciel firmy SENI przekazał każdemu słuchaczowi uczestniczącemu w szkoleniu dwie publikacje: „Praktyczne informacje dla pacjenta i opiekuna” oraz „Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu”.

Laureatki konkursu wiedzy kosmetycznej

 

 

 

 

 

 

 

VI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Kosmetycznej – I etap 28 marzec 2017r.; II etap 11 kwiecień 2017r.

Tematyka Konkursu dotyczyła efektów kształcenia z zakresu kwalifikacji A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy z rozszerzeniem o wiedzę z zakresu nowoczesnych zabiegów stosowanych w kosmetyce.
Uczennice klasy pierwszej szkoły dziennej kierunku Technik Usług Kosmetycznych wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Kosmetycznej organizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach, ul. Chudoby 10.
Uczestniczki konkursu z Naszej Szkoły Beata Moś oraz Agata Władacz przeszły eliminacje wewnątrzszkolne oraz I etapu i zakwalifikowały się do finału – II etapu Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Kosmetycznej.
Gliwicki Konkurs zakończył się sukcesem dla klasy i Szkoły! III miejsce wywalczyła uczennica Agata Władacz oraz wyróżnienie konkursowe otrzymała uczennica Beata Moś.
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach!!! 
opiekun roku
mgr Kornelia Barszcz