Szkolenie firmy TZMO SA. SENI

22. 04. 2017r. – Z inicjatywy mgr Teresy Przeorskiej – Najgebauer słuchacze kierunku Opiekun Medyczny  uczestniczyli  w szkoleniu firmy TZMO SA. SENI. W trakcie szkolenia słuchacze mieli możliwość zapoznać się z produktami Seni przeznaczonymi dla osób z nietrzymaniem moczu: wkładkami urologicznymi dla kobiet i mężczyzn, pieluchami anatomicznymi, pieluchomajtkami, majtkami elastycznymi, podkładami higienicznymi  oraz specjalistycznymi preparatami  pielęgnacyjnymi. Przedstawiciel firmy SENI przekazał każdemu słuchaczowi uczestniczącemu w szkoleniu dwie publikacje: „Praktyczne informacje dla pacjenta i opiekuna” oraz „Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu”.