Miesięczne Archiwa: październik 2013

Współpraca ze szkołą z Republiki Czeskiej

Dnia 24 października 2013 roku w Zespole Policealnych Szkół Medyczno Społecznych w Bytomiu gościliśmy 4 osobową delegację z Czeskiej Republiki, z miasta Frydek-Mistek, w osobach: Ilona Nowakova – reprezentująca Wydział Oświaty i Wychowania, Ludmila Pavlatova dyrektor Stredni Zdravotnicka Skola, Jivi Gajda – zastępca dyrektora, Alena Vet – prowadząca praktyki medyczne kierunku asystent medyczny.

Goście podejmowani w naszej szkole przez Naczelnika Wydziału Edukacji , dyrekcję i nauczycieli zostali powitani również przez uczniów kierunku Ratownik Medyczny.

Celem pierwszej wizyty było nawiązanie kontaktu i określenie zakresu współpracy między naszymi szkołami medycznymi z zakresu wymiany doświadczeń pedagogicznych, wymiany językowej oraz praktyk zawodowych uczniów i słuchaczy.

Atmosfera w czasie  wizyty sprzyjała  dyskusji i wymianie poglądów. Goście zwiedzili naszą szkołę, najciekawsze zabytki naszego miasta, a także dawny budynek, w którym funkcjonował wcześniej Medyk.

Wizytę gości z Czech uważam za owocną i udaną. Spotkanie to otworzyło dalszą współpracę pomiędzy naszymi szkołami.

Krystyna Jabłońska.

Uroczyste wręczenie indeksów.

22 października odbyła się uroczystość WRĘCZENIA INDEKSÓW uczniom I klas Szkoły Policealnej nr 1 im. Matki Ewy.

I etap Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości.

21 października odbył się I etap Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości. Olimpiada była organizowana przez Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości. I etap przeprowadził Pan dziekan dr Marcin Buchiński.  W Olimpiadzie brało udział 25 uczniów naszej szkoły z kierunków TMII, TEI, RMII, TUKI.  Jedna z grup została zakwalifikowa na do II etapu.