I etap Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości.

21 października odbył się I etap Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości. Olimpiada była organizowana przez Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości. I etap przeprowadził Pan dziekan dr Marcin Buchiński.  W Olimpiadzie brało udział 25 uczniów naszej szkoły z kierunków TMII, TEI, RMII, TUKI.  Jedna z grup została zakwalifikowa na do II etapu.