Współpraca ze szkołą z Republiki Czeskiej

Dnia 24 października 2013 roku w Zespole Policealnych Szkół Medyczno Społecznych w Bytomiu gościliśmy 4 osobową delegację z Czeskiej Republiki, z miasta Frydek-Mistek, w osobach: Ilona Nowakova – reprezentująca Wydział Oświaty i Wychowania, Ludmila Pavlatova dyrektor Stredni Zdravotnicka Skola, Jivi Gajda – zastępca dyrektora, Alena Vet – prowadząca praktyki medyczne kierunku asystent medyczny.

Goście podejmowani w naszej szkole przez Naczelnika Wydziału Edukacji , dyrekcję i nauczycieli zostali powitani również przez uczniów kierunku Ratownik Medyczny.

Celem pierwszej wizyty było nawiązanie kontaktu i określenie zakresu współpracy między naszymi szkołami medycznymi z zakresu wymiany doświadczeń pedagogicznych, wymiany językowej oraz praktyk zawodowych uczniów i słuchaczy.

Atmosfera w czasie  wizyty sprzyjała  dyskusji i wymianie poglądów. Goście zwiedzili naszą szkołę, najciekawsze zabytki naszego miasta, a także dawny budynek, w którym funkcjonował wcześniej Medyk.

Wizytę gości z Czech uważam za owocną i udaną. Spotkanie to otworzyło dalszą współpracę pomiędzy naszymi szkołami.

Krystyna Jabłońska.