Archiwum miesiąca: maj 2014

Szlakiem Matki Ewy – patronki naszej szkoły

W ramach obchodów DNIA PATRONKI SZKOŁY słuchaczki I roku kierunku Higienistka Stomatologiczna zapoznały się z życiem i działalnością Matki Ewy. W dniu 24. 05. 2014r. wraz z Dyrektorem Szkoły mgr Hanną Chłopecką i nauczycielem mgr Wandą Kostecką zwiedziły budynek OSTOJA POKOJU – pierwszy dom, w którym Matka Ewa rozpoczęła swoją charytatywną działalność, CISZA SYJONU – w którym mieszkały diakonisy współpracujące z Matką Ewą oraz DOMEK MATKI EWY.

Na grobie matki Ewy złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.