Miesięczne Archiwa: październik 2020

„Jakość w kształceniu na kierunkach medycznych”

W naszej szkole na wszystkich kierunkach stawiamy na wysoki poziom kształcenia.

 W szczególności zwracamy uwagę na profesjonalne przygotowanie uczniów do pracy w zawodach medycznych.

Bez względu na rodzaj wykonywanych zabiegów, w  pracy z pacjentem, należy przestrzegać zasad higieny i aseptyki. Dlatego w naszej szkole stworzyliśmy warunki do jak najlepszego przygotowania ucznia pod względem praktycznym, na nauce opartej na działaniu i rozwiązywaniu problemów właśnie  z zakresu higieny.

Zgodnie z zasadą, że zajęcia w warunkach symulowanych powinny być przeprowadzane w sposób najbardziej zbliżony do naturalnych, to właśnie tak przeprowadzane są zajęcia z działu higieny.

Pracownie są wyposażone w autoklawy, zgrzewarki i myjki ultradźwiękowe. Prowadzimy kontrolę procesów sterylizacyjnych i pakowania narzędzi. Posiadamy dobrze zaopatrzone zaplecze w  różnego rodzaju  narzędzia medyczne, które pozwalają na naukę właściwego doboru procesu dekontaminacji.

Zdjęcia pracowni podologicznej.

Największą wartością dla całego grona pedagogicznego jest dobrze przygotowany absolwent do pracy zawodowej. Dlatego nasi absolwenci odnoszą sukcesy z których jesteśmy bardzo dumni. Daje to nam energię do działania i motywuje do ciągłej modyfikacji rozwiązań dydaktycznych. Ten ciągły proces podążania za doskonaleniem najlepiej opisuje  cytat Paulo Coelho. 

„Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy”

Grono pedagogiczne Centrum Kształcenia Zawodowego