Miesięczne Archiwa: wrzesień 2018

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bytomiu

  1. Wrocławska 120 41-902 Bytom

www.medyk.bytom.pl   /tel.032 281 56 11

przy  Zespole Policealnych Szkół Medyczno – Społecznych

 

ZAPRASZA  

NA  KWALIFIKACYJNY KURS  ZAWODOWY (NIEODPŁATNIE)

  • Fryzjer kwalifikacja A .19  Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

                       Czas trwania 2 semestry

Niewymagane wykształcenie średnie.

Rekrutacja trwa do grudnia 2018.

 

NA KURSY ZAWODOWE –  (ODPŁATNIE)

  • OPIEKUN W ŻŁOBKU I KLUBIE DZIECIĘCYM

Czas trwania 4mc /280 godzin

WYMAGANE WYKSZTŁCENIE ŚREDNIE  ( matura niewymagana )

 

  • REJESTRATORKA MEDYCZNA

Czas trwania ok.4mc/200 godzin

WYMAGANE WYKSZTŁCENIE ŚREDNIE ( matura niewymagana)

 

KURSY DOSKONALĄCE – (ODPŁATNIE)

  • JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY DLA OPIEKUNEK OSÓB STARSZYCH – poziom podstawowy 60 godz.
  • JĘZYK MIGOWY POZIOM I 40 godzin

Ubezpieczenie

Przypominamy że ubezpieczenie NW można płacić tylko   do końca września 2018r.

 

Higienistka Stomatologiczna

Technik Sterylizacji Medycznej                                      74,50

Podolog                                                                 zakres ubezpieczenia

                                                                               poszerzony o zakłucia

 

Pozostałe  kierunki                                       48,40

 

/ubezpieczenia jest niezbędne do odbycia praktyk zawodowych/

Płatności można dokonać w sekretariacie szkoły