Ubezpieczenie

Przypominamy że ubezpieczenie NW można płacić tylko   do końca września 2018r.

 

Higienistka Stomatologiczna

Technik Sterylizacji Medycznej                                      74,50

Podolog                                                                 zakres ubezpieczenia

                                                                               poszerzony o zakłucia

 

Pozostałe  kierunki                                       48,40

 

/ubezpieczenia jest niezbędne do odbycia praktyk zawodowych/

Płatności można dokonać w sekretariacie szkoły