Miesięczne Archiwa: sierpień 2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na sali gimnastycznej w dniu 1 września 2021r. o godzinie 17.00.
Obowiązywać będzie reżim sanitarny, zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS.
Na sali gimnastycznej planowane jest szkolenie BHP dla słuchaczy. Po spotkaniu ogólnym opiekunowie klas będą mieć spotkania w klasach.