Archiwum miesiąca: listopad 2023

Nabór śródroczny na opiekuna medycznego trwa. Rozpoczynamy od lutego 2024r. ZAPRASZAMY!!!

System kształcenia: zaoczny 1 rok

Absolwent szkoły może być zatrudniony w kraju i za granicą w:

– placówkach opieki zdrowotnej,

– ośrodkach rehabilitacyjnych,

– opiece środowiskowej,

– fundacjach i stowarzyszeniach.

Wymagania właściwe dla zawodu:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zainteresowania humanistyczne i medyczne,
  • życzliwość i cierpliwość w stosunku do ludzi,
  • odpowiedzialność i sumienność,
  • brak alergii na środki dezynfekcyjne.
opiekunka medyczna

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RADIOLOGII

       Miesiąc listopad dla każdego radiologa jest miesiącem świętowania! 8 listopada, obchodzimy 128 rocznicę odkrycia promieniowania rentgenowskiego, bez którego Współczesna medycyna by nie istniała! 7 listopada natomiast obchodzimy urodziny Marii Skłodowskiej-Curie, polsko-francuskiej uczonej, odkrywczyni dwóch pierwiastków – polonu i radu. Rad wewnątrz organizmu żywego jest silnie toksyczny, jednakże świadomość tego faktu po odkryciu pierwiastka w 1898 roku była nikła. Z upływem czasu dowodów na to było więcej, jednak znalazł on już szerokie zastosowanie w niemalże każdej dziedzinie życia, od radowego kremu na cerę, radową pastę do zębów czy radowe gorsety sprzyjające odchudzaniu… Tegoroczne święto radiologii na naszym Wydziale Elektroradiologii obejmowało projekcję filmu „Radowe Dziewczyny”, które zatrudnione były w amerykańskich firmach i przy pomocy pędzelków, nanosiły farby zawierające rad na elementy zegarków i innych sprzętów. Wiele z nich nabawiło się chorób popromiennych, niejednokrotnie skutkujących śmiercią. Spotkanie, zorganizowane w ramach Koła Młodego Radiologa, ma na celu podnoszenie świadomości słuchaczy na temat promieniowania i uwrażliwienie ich na pracę z pacjentem przy jego wykorzystaniu. RADIOLOGIA? TO JEST TO!!!”

Lekcja anatomii na wystawie BODY WORLDS w Katowicach

4 listopada 2023 roku słuchacze klas pierwszych realizowali zajęcia z anatomii na najliczniej odwiedzanej na świecie naukowej wystawie, autorstwa prof. Gunthera von Hagensa. Ekspozycja opowiada o cudzie, złożoności i kruchości ludzkiego ciała…