Miesięczne Archiwa: marzec 2015

Dzień Zdrowia i Urody na kierunku Elektroradiologia

Ta galeria zawiera 6 zdjęć.

Uczniowie/członkowie Kawiarenki Radiologicznej z I i II roku Elektroradiologii podczas Dnia Zdrowia i Urody wzorowo prezentowali poznane już umiejętności zawodowe z zakresu rentgenodiagnostyki i diagnostyki elektromedycznej wszystkim odwiedzającym nasze pracownie.

W czasie pokazów i demonstracji niejednokrotnie wywiązywała się dyskusja na temat bezpieczeństwa badań z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.

Niektórzy z nich odkryli swój talent dydaktyczny.

Te pierwsze doświadczenia posłużą im w czasie warsztatów radiologicznych dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu,które odbędą się na naszym wydziale w czwartek 19marca.

W czasie spotkania przewidują prezentację 3 podstawowych filarów elektroradiologii : diagnostyki obrazowej, diagnostyki elektromedycznej i radioterapii.

Dzięki sponsorom ich trud został doceniony nagrodami książkowymi-Podręczniki Anatomii-Graya.

Niewątpliwie podręcznik przyda się w pogłębianiu wiadomości o tajnikach ludzkiego ciała oraz ważności zagadnień anatomicznych w metodyce badań obrazowych.

W czasie Dnia Zdrowia i Urody odwiedzili nas także absolwenci wydziału, którzy z łezką w oku wspominali swoje zmagania w naszych pracowniach.

Było to wzruszające, a nauczycielom wydziału zapewniło dopływ kolejnej dawki energii i zapału.

Dlatego też członkowie Kawiarenki przygotowują się do reprezentowania nas na Targach Edukacyjnych w Bytomiu, które odbędą się 27marca w hali ,,Na Skarpie”.

Serdecznie dziękuję za wspaniałą postawę i zaangażowanie-Aleksandra Wichary

 

Dzień Zdrowia i Urody już za nami……

Ta galeria zawiera 30 zdjęć.

 

Kurs radiologii stomatologicznej

W dniu 5 marca 2015r uczniowie Kawiarenki Radiologicznej uczestniczyli w I edycji kursu z zakresu radiologii stomatologicznej.

Kurs został zorganizowany we współpracy z firmą Radis.

Podczas szkolenia uczniowie zostali zapoznani z technikami do badań punktowych zębów oraz z techniką tomografii wolumetrycznej i pantomografią.

Dzięki pozycjonerom i detektorom mogli praktykować wykonywanie zdjęć poszczególnych grup zębowych.

Uzyskane wiadomości praktyczne ułatwią zapewne pracę z pacjentem.

Ponadto zostali zapoznani z aktualnymi aktami prawnymi w zakresie ochrony radiologicznej oraz z zasadami kontroli jakości.

Uczniowie raz jeszcze mieli okazję przekonać się jak ważna jest znajomość anatomii twarzoczaszki i narządu żucia oraz procedury wykonywania zdjęć w różnych działach stomatologii.

Prowadzący wskazał im również ważność komunikowania się z pacjentem w tym specyficznym badaniu.

Szkolenie zakończyło się wręczeniem certyfikatu.

Przygotowała:A. Wichary