Kurs radiologii stomatologicznej

W dniu 5 marca 2015r uczniowie Kawiarenki Radiologicznej uczestniczyli w I edycji kursu z zakresu radiologii stomatologicznej.

Kurs został zorganizowany we współpracy z firmą Radis.

Podczas szkolenia uczniowie zostali zapoznani z technikami do badań punktowych zębów oraz z techniką tomografii wolumetrycznej i pantomografią.

Dzięki pozycjonerom i detektorom mogli praktykować wykonywanie zdjęć poszczególnych grup zębowych.

Uzyskane wiadomości praktyczne ułatwią zapewne pracę z pacjentem.

Ponadto zostali zapoznani z aktualnymi aktami prawnymi w zakresie ochrony radiologicznej oraz z zasadami kontroli jakości.

Uczniowie raz jeszcze mieli okazję przekonać się jak ważna jest znajomość anatomii twarzoczaszki i narządu żucia oraz procedury wykonywania zdjęć w różnych działach stomatologii.

Prowadzący wskazał im również ważność komunikowania się z pacjentem w tym specyficznym badaniu.

Szkolenie zakończyło się wręczeniem certyfikatu.

Przygotowała:A. Wichary