Miesięczne Archiwa: maj 2013

III Spartakiada Integracyjna.

23 maja 2013r. na terenie naszej szkoły odbyła się III Spartakiada Integracyjna dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Aktywność ponad wszystko”. W tym roku w spartakiadzie uczestniczyło aż 150 osób.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzieci bawiły się doskonale.

Masażyści w Centrum Rehabilitacji w Reptach

Ta galeria zawiera 6 zdjęć.

25.V – Dzień Patrona Szkoły

Dnia 25 maja  ubiegłego roku, Zespół Policealnych Szkół Medyczno –Społecznych w Bytomiu obchodził jubileusz 50-lecia swego istnienia.

W tym dniu nasza szkoła otrzymała sztandar oraz nadano jej imię.

Patronką szkoły , której osiągnięcia związane są z promocją zdrowia i działalnością pomocową na rzecz dzieci i osób starszych, została Ewa von Tiele – Winkler zwana  Matką Ewą – niekwestionowany autorytet dla naszych uczniów i słuchaczy, dzięki godnej naśladowania, niezwykle szlachetnej i heroicznej postawie wobec drugiego człowieka.

Decyzją Rady Pedagogicznej, dzień 25 maja –  rocznicę nadania szkole imienia Matki Ewy- ustanowiono DNIEM PATRONKI SZKOŁY.

Celem tego przedsięwzięcia jest oddanie szacunku i kultywowanie pamięci tej wyjątkowej postaci, nieustanne przybliżanie sylwetki i działalności Matki Ewy, wzbogacanie wiedzy o niej i jej poświęceniu dla bliźnich. Ważne jest bowiem, aby kolejne pokolenia uczniów wstępujących w progi naszej szkoły, świadome były niezwykłego dziedzictwa, jakie pozostawiła po sobie  Ewa von Tiele- Winkler.