Informacja dla kandydatów 2016/2017

FILM O NAS – kliknij tutaj

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego:

Szkoła Policealna nr 1  im Matki  Ewy    – 01.09.2016 o godzinie 10.00

Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 8  im Matki  Ewy  – 02.09.2016 o godzinie 17.00

 

 

Termin rekrutacji:

Nabór do szkoły trwa.   ZAPRASZAMY !

 

Dyrektor Zespołu Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych w Bytomiu ogłasza nabór na rok szkolny 2016/17 na następujące kierunki:

Szkoła Policealna nr 1 im. Matki Ewy:

Technik usług kosmetycznych

Technik masażysta

Technik elektroradiolog

Terapeuta zajęciowy system dzienny/ wieczorowy

 

Szkoła Policealna nr 8 dla Dorosłych im. Matki Ewy:13177362_231691673867643_2481895044659002783_n

Technik ortopeda  – system wieczorowy

Florysta – system zaoczny

Opiekun medyczny – system zaoczny

Technik usług kosmetycznych – system zaoczny

Higienistka stomatologiczna  – system wieczorowy

Technik sterylizacji medycznej – system zaoczny

Opiekunka środowiskowa – system zaoczny

Opiekunka dziecięca – system wieczorowy (Obecnie dyskutowany jest w MEN projekt nowelizacji § 2 ust.2 rozp. MEN  z dn. 08.08.2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. poz.1140) w zakresie niewygaszania od roku szkolnego 2016/2017  kształcenia w zawodzie opiekunka dziecięca i umożliwienia dalszego naboru do szkół policealnych prowadzących kształcenie w tym zawodzie. Kandydaci zainteresowani zawodem mogą składać dokumenty do szkoły. Jeśli kształcenie będzie uruchomione, to szkoła planuje tryb wieczorowy kształcenia (jeden dzień w tygodniu na rano ze względu na ćwiczenia w placówkach opiekuńczych).

Asystentka stomatologiczna – system zaoczny

Kursy  kwalifikacyjne:

Technik usług fryzjerskich – kwalifikacja A.19

Technik usług fryzjerskich – kwalifikacja A.23

Opiekunka środowiskowa – kwalifikacja Z.5

Opiekun medyczny – kwalifikacja Z.04

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

 

WARUNKI PRZYJĘCIA KANDYDATÓWKandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni dostarczyć w białej wiązanej teczce następujące dokumenty:

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły policealnej
  • życiorys w formie CV,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej – nie wymagana jest matura (oryginał lub poświadczony notarialnie odpis),
  • 3 zdjęcia opisane na odwrocie –    imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania
  • zaświadczenie lekarskie (od lekarza pierwszego kontaktu) stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w szkole,
  • ksero dowodu osobistego.

Teczka powinna być opisana wg wzoru:

imię i nazwisko

– kierunek kształcenia