Dzień Bioróżnorodności

W dniu 21.05.2017r. słuchaczki kierunku FLORYSTA poprowadziły warsztaty florystyczne, pod kierunkiem Pani Bożeny Żak, w DNIU BIORÓŻNORODNOSCI w Sląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie.   Wykonały piękne wieńce, które będą stanowiły ciekawą dekorację Ogrodu oraz reklamę naszego kierunku i naszej szkoły.

 

Wycieczka do Centrum Opieki Długoterminowej

W dniu 20 maja 2017r. słuchacze kierunku Opiekun Medyczny gościli już po raz trzeci w Centrum Opieki Długoterminowej „JOANNA” w Mierzęcicach.Słuchacze zapoznali się z wzorowo zorganizowaną placówką swiadczącą całodobową, fachową opiekę obejmującą usługi pielęgniarsko-opiekuńcze oraz rehabilitacyjne.
O organizacji i pracy placówki wielu cennych informacji udzieliła Pani Barbara Znojek – Rejniak. Scharakteryzowała pracę z podopiecznymi wymagającymi wentylacji mechanicznej oraz leczenia dietą zbilansowaną przez stomie gastryczne.

 

XIX Targi Edukacyjne w Bytomiu

Nasza szkoła wzięła udział w XIX Targach Edukacyjnych, które odbyły się  się w dniu 25 kwietnia 2017 r., w godz. 9.00 – 14.00 w siedzibie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ulicy  Powstańców  Śląskich 2 w Bytomiu.
Uczniowie i słuchacze prezentowali poszczególne kierunki kształcenia realizowane w naszej szkole. Mieliśmy możliwość bezpośredniego kontaktu z uczniami szkół różnego typu szkół ponadgimnazjalnych, którzy odwiedzili targi.

 

 

Szkolenie firmy TZMO SA. SENI

22. 04. 2017r. – Z inicjatywy mgr Teresy Przeorskiej – Najgebauer słuchacze kierunku Opiekun Medyczny  uczestniczyli  w szkoleniu firmy TZMO SA. SENI. W trakcie szkolenia słuchacze mieli możliwość zapoznać się z produktami Seni przeznaczonymi dla osób z nietrzymaniem moczu: wkładkami urologicznymi dla kobiet i mężczyzn, pieluchami anatomicznymi, pieluchomajtkami, majtkami elastycznymi, podkładami higienicznymi  oraz specjalistycznymi preparatami  pielęgnacyjnymi. Przedstawiciel firmy SENI przekazał każdemu słuchaczowi uczestniczącemu w szkoleniu dwie publikacje: „Praktyczne informacje dla pacjenta i opiekuna” oraz „Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu”.

Laureatki konkursu wiedzy kosmetycznej

 

 

 

 

 

 

 

VI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Kosmetycznej – I etap 28 marzec 2017r.; II etap 11 kwiecień 2017r.

Tematyka Konkursu dotyczyła efektów kształcenia z zakresu kwalifikacji A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy z rozszerzeniem o wiedzę z zakresu nowoczesnych zabiegów stosowanych w kosmetyce.
Uczennice klasy pierwszej szkoły dziennej kierunku Technik Usług Kosmetycznych wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Kosmetycznej organizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach, ul. Chudoby 10.
Uczestniczki konkursu z Naszej Szkoły Beata Moś oraz Agata Władacz przeszły eliminacje wewnątrzszkolne oraz I etapu i zakwalifikowały się do finału – II etapu Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Kosmetycznej.
Gliwicki Konkurs zakończył się sukcesem dla klasy i Szkoły! III miejsce wywalczyła uczennica Agata Władacz oraz wyróżnienie konkursowe otrzymała uczennica Beata Moś.
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach!!! 
opiekun roku
mgr Kornelia Barszcz

Nasze Florystki na „Dniu wierzby” w śląskim ogrodzie botanicznym

„W niedzielę 26 marca 2017r. w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie zorganizowano DZIEŃ WIERZBY. Było wiele atrakcji. Słuchaczki naszej szkoły, z kierunku Florysta, zaprezentowały wierzbowe kompozycje florystyczne. Poprowadziły także warsztaty robienia wiosennych stroików oraz wielkanocnych palemek. Wykonane kompozycje, uczestnicy warsztatów, mogli zabrać ze sobą.  Pod  merytorycznym kierunkiem Pani mgr Bożeny Żak, nauczycielki przedmiotów florystycznych, powstała przepiękna kilkumetrowa palma, która pozostała  w Ogrodzie Botanicznym. Będzie reklamować naszą szkołę i wydział. Z pewnością  warsztaty florystyczne były dużą atrakcją dla zwiedzających ogród.”

 

Warsztaty radiologiczne dla uczniów z LO

W dniach 28.02 i 9.03 2017r gościliśmy na Wydziale Elektroradiologii uczniów LO -klasa sportowców w dyscyplinie piłka nożna i lekkoatletyka.

Celem spotkania były warsztaty radiologiczne w zakresie metodyki wykonywania zdjęć pourazowych kończyn i czaszki.

Uczennice I r TE Sandra,Karolina i Lila prezentowały swoje umiejętności w zakresie ułożeń pacjenta. Uczniowie z LO aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

Ponadto uczniowie mieli możliwość zapoznania się z modelami gruczołu piersiowego o charakterze zmian łagodnych i złośliwych oraz z budową fizjologiczną sutka ,w celu wczesnego wykrywania palpacyjnego zmian w sutku.(nauka samobadania).

Spotkanie warsztatowe pozwoliło na pogłębienie wiedzy z diagnostyki obrazowej oraz poszerzenie informacji o profilaktyce zmian gruczołu piersiowego.

 

 

 

Higienistki na targach KRAKDENT

Miesiąc marzec to czas Targów Stomatologicznych w Krakowie. Słuchaczki kierunków Asystentka stomatologiczna i Higienistka stomatologiczna odwiedziły wystawców tegorocznego KRAKDENTU. Z przyjemnością zapoznały się z nowościami przeznaczonymi do higieny jamy ustnej, pojawiającymi się na rynku.
Jak co roku nie mogłyśmy wrócić z pustymi rękami…tym razem przyjechał z nami nowy mieszkaniec naszej pracowni… 🙂
Odliczamy dni do kolejnych targów…

 

Kosmetyczki i masażyści na warsztatach gastronomiczno-hotelarskich

 

Archiwa