Słuchaczka kierunku Higienistka Stomatologiczna w finale olimpiady!!!!

Z inicjatywy Stowarzyszenia Polskich Higienistek Stomatologicznych, w myśl pogłębiania fachowej wiedzy oraz promowania zdrowia jamy ustnej, Instytut Blendamed  Oral B  zorganizował „Olimpiadę wiedzy z higieny stomatologicznej i promocji zdrowia jamy ustnej“. Wydarzenie zostało opracowane z myślą o słuchaczach szkół medycznych policealnych, publicznych i niepublicznych, kształcących się w roku szkolnym 2014/15 na kierunku dyplomowana higienistka stomatologiczna. Celem Olimpiady było jednocześnie wsparcie studentów w przygotowaniach do państwowego  egzaminu zawodowego.
Nasze słuchaczki również wzięły czynny udział w tej Olimpiadzie.
To ogromny sukces zważywszy, że do I etapu przystąpiło ponad 200 osób z całej Polski, do II już tylko 19 – w tym dwie nasze słuchaczki Wydziału Higieny Stomatologicznej : Roksana Horzela oraz Ewelina Zybała. Jedna z nich w w grupie 9 osób zakwalifikowała się do ścisłego finału.
Finał Olimpiady odbył się 18- 19 kwietnia w Toruniu, gdzie poza wysiłkiem intelektualnym nasze słuchaczki wraz z opiekunkami Anią Zboroń i Sylwią Zehnal mogły zwiedzić cudowne miasto nad Wisłą.