KURSY – nasza oferta

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

 ZAPRASZA NA:

 1. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną dla osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem i uzupełnieniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 • OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA (nieodpłatnie)

Kurs prowadzony jest   według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową w zawodzie opiekunka środowiskowa .

Wymagane wykształcenie średnie bez matury.

– Kurs obejmuje 380 godzin w formie zajęć warsztatowych i wykładów, oraz 160 godzin praktyki zawodowej

 

 • FRYZJER kwalifikacja  K1 wykonywanie zabiegów fryzjerskich (nieodpłatnie)

Kurs prowadzony jest   według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową w zawodzie fryzjer .Nie wymagane wykształcenie średnie 

 • Technik usług fryzjerskich

– kwalifikacja K1 wykonywanie zabiegów fryzjerskich

– kwalifikacja K2 projektowanie fryzur

Kurs prowadzony jest   według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową w zawodzie technik usług fryzjerskich.  Wymagane wykształcenie średnie / nie jest konieczne w trakcie realizacji kursu/

 

 1. KURSY ZAWODOWE

 

 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA W ŻŁOBKU I KLUBIE DZIECIĘCYM

Realizujemy na podstawie  programu zatwierdzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DSRV. 844.16.2017.AK

Kurs uprawnia do zatrudnienia w żłobku i klubie dziecięcym

Czas trwania: (od 23 września 2017 do 26 stycznia 2017)

 • . W tym:

– 200 godzin w formie zajęć warsztatowych i wykładów,

– 80 godzin w formie praktyk. Praktyki odbywać się będą w żłobkach lub klubach zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3.

Szkolenie skierowane jest do osób:

– pełnoletnich;

– posiadających co najmniej wykształcenie średnie;

– nie posiadających kwalifikacji w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

 

 • REJESTRATORKA MEDYCZNA

Kurs prowadzony jest   według programu nauczania uwzględniającego  Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych Wymagane jest wykształcenie średnie  ( matura nie jest wymagana)

 1. KURSY DOSKONALĄCE
 • JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY DLA OPIEKUNEK OSÓB STARSZYCH – poziom podstawowy          60 godz. (orientacyjna cena    480,00 )    
 • JĘZYK MIGOWY POZIOM I (orientacyjna cena    350,00)

Osoby zainteresowane prosimy :  o przesłanie na adres e-mailowy:   www.medyk.bytom.pl zgłoszenia udziału w jednym z wybranych tematów  szkoleń.    W treści e-maila prosimy wpisać:

 • swoje imię i nazwisko
 • wybrany temat szkolenia

Zgłoszeń można dokonywać również telefonicznie (32) 281 56 11 lub osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Wrocławska 120 Bytom . Czekamy na kontakt z Państwa strony. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

 

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 32 281-56-11 wew. 32

lub w pokoju 306 III piętro