Fundusz świadczeń socj.

Świadczenia przyznawane są na wniosek uprawnionego !!!

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

-Pomoc z okazji Świąt Wielkanocnych – do 28 lutego każdego roku

-„Wczasy pod gruszą” – do 31 maja każdego roku

-Pomoc z okazji Świąt Bożego Narodzenia – do 31 października każdego roku

-Zapomogi losowe, pożyczki mieszkaniowe, dofinansowania do sanatoriów oraz wnioski nie złożone w terminie (dotyczące świąt oraz wczasów pod gruszą) – rozpatrywane są cztery razy w roku, tj. w miesiącach: styczeń, kwiecień, wrzesień, listopad.

pismo do dyrektorów

wniosek – Wielkanocne

wniosek – zapomoga losowa

wniosek_-_Bo¬e_Narodzenie

wniosek_-_po¬yczka_mieszkaniowa

wniosek_-_zielona_szko-a

umowa – pożyczka

wniosek – wczasy pod gruszą