Ośrodek Promocji Zdrowia

dysponuje w roku 2018 bezpłatną ofertą szkoleń i prelekcji z zakresu:

 1. Zapobieganie otyłości dzieci i młodzieży poprzez edukację na temat zdrowego i racjonalnego odżywiania.
 2. Zwiększenie aktywności dzieci z nadwagą i wadami postawy.
 3. Gimnastyka usprawniająca oraz zdrowotna dla mieszkańców z nadwagą /możliwość dołączenia do grupy/.
 4. Gimnastyka rehabilitacyjna dla osób niepełnosprawnych.
 5. Edukacja w zakresie szkodliwości palenia papierosów.
 6. Ograniczenia używania alkoholu przez młodzież szkolną – pogadanki uświadamiające szkodliwy wpływ alkoholu na organizm człowieka oraz skutków społecznych używania alkoholu.
 7. Profilaktyka fonoholizmu i cyberprzemocy wśród młodzieży szkolnej.
 8. Konferencja profilaktyczna – „Zdrowie psychiczne seniorów”.
 9. Przeciwdziałanie zaburzeniom depresyjnym i nieprzystosowawczym – bulimia, anoreksja.
 10. Szkolenie nauczycieli z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej.
 11. Szkolenie pracowników samorządowych z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej.
 12. Szkolenie młodzieży z zakresu I pomocy przedmedycznej.
 13. Edukacja mieszkańców Bytomia z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej na basenie miejskim.
 14. Profilaktyka chorób układu krążenia
 15. Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy.
 16. Profilaktyka próchnicy i chorób przyzębia /pogadanki z nauką prawidłowego dbania o zęby/ – dla przedszkoli i szkół podstawowych.

 

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Ośrodek posiada biblioteczkę oraz filmotekę (między innymi scenariusze zajęć, filmy edukacyjne) do wykorzystania w celu promocji zdrowia. Zachęcamy pedagogów, pielęgniarki szkolne oraz nauczycieli do skorzystania ze zbiorów biblioteki.

Kontakt: 2815611 w 34