Ośrodek Promocji Zdrowia

W związku z epidemią COVID-19 niektóre zadania z planu Bytomskiego Ośrodka Promocji Zdrowia będą wylączone z realizacji.

Część nadal będzie realizowana w ograniczonym zakresie.

dysponuje w roku 2020 bezpłatną ofertą szkoleń i prelekcji z zakresu:

1.Zapobieganie otyłości dzieci i młodzieży poprzez edukację na temat racjonalnego odżywiania.
2. Edukacja zdrowotna w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych związanych z nadużywaniem urządzeń bezprzewodowych emitujących pole elektromagnetyczne i bezpiecznego używania takich urządzeń
3. Gimnastyka usprawniająca dla mieszkańców z nadwagą (aerobik 1 x w tygodniu).
4. Gimnastyka rehabilitacyjna dla osób niepełnosprawnych (1 x w tygodniu).
5. Ograniczenie używania alkoholu przez młodzież szkolną – pogadanki.
6. Edukacja w zakresie szkodliwości palenia papierosów- pogadanki.
7. Profilaktyka fonoholizmu i cyberprzemocy- pogadanki.
8. Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze).
9. Edukacja w zakresie szkodliwości promieniowania ultrafioletowego. Niebezpieczeństwo korzystania z solarium.
10. Szkolenia z zakresu udzielania I pomocy (nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy Bytomia).
11. Profilaktyka chorób układu krążenia – akcja profilaktyczna ,, Dzień Zdrowia i Urody ” X.2019 Szkoła Medyczna (w trakcie imprezy również inne działania profilaktyczne i promujące zdrowie).
12. Profilaktyka raka piersi i szyjki macicy – pogadanki.
13. Profilaktyka próchnicy i chorób przyzębia – pogadanki (młodsze dzieci szkolne i dzieci z przedszkoli).

Zapraszamy na konferencję wykłady i warsztaty dla Seniorów: „Warsztaty zdrowego żywienia Seniorów” – listopad 2020.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Ośrodek posiada biblioteczkę oraz filmotekę (między innymi scenariusze zajęć, filmy edukacyjne) do wykorzystania w celu promocji zdrowia. Zachęcamy pedagogów, pielęgniarki szkolne oraz nauczycieli do skorzystania ze zbiorów biblioteki.

Kontakt: 2815611 w 34