Wycieczka Elektroradiologów do szpitala w Trzyńcu

Uczniowie Wydziału Elektroradiologii z kl.I z okazji przypadającego Światowego Dnia Radiologii uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej w dniu 5.11 do Szpitala w Trincu/Podlesi w Republice Czeskiej.

W szpitalu czeskim mieli możliwość zapoznania się z diagnostyką obrazową w zakresie klasycznej rentgenodiagnostyki, TK i MRI oraz hemodynamiki. Uczniowie obserwowali zabieg wszczepienia zastawki mitralnej w pracowni hybrydowej o światowej klasie wyposażenia oraz mieli możliwość obserwowania zabiegu przeszczepu wątroby.

Zadowoleni i zdeterminowani do dalszej nauki wrócili do szkoły.

W drodze powrotnej zrobiliśmy krótki przystanek rekreacyjny w przepięknym Cieszynie.