Wycieczka do Centrum Opieki Długoterminowej

W dniu 20 maja 2017r. słuchacze kierunku Opiekun Medyczny gościli już po raz trzeci w Centrum Opieki Długoterminowej „JOANNA” w Mierzęcicach.Słuchacze zapoznali się z wzorowo zorganizowaną placówką swiadczącą całodobową, fachową opiekę obejmującą usługi pielęgniarsko-opiekuńcze oraz rehabilitacyjne.
O organizacji i pracy placówki wielu cennych informacji udzieliła Pani Barbara Znojek – Rejniak. Scharakteryzowała pracę z podopiecznymi wymagającymi wentylacji mechanicznej oraz leczenia dietą zbilansowaną przez stomie gastryczne.