Wycieczka do Instytutu Onkologii w Gliwicach

Uczniowie I r Elektroradiologii w dniu 30 .10.2014r uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Instytutu Onkologii w Gliwicach.

Celem było zapoznanie się z możliwościami diagnostyki i terapii schorzeń onkologicznych.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z przyszłymi miejscami pracy zawodowej.

Poznając potencjalne miejsca pracy jednogłośnie zauważyli,że podstawą w ich przyszłej działalności zawodowej jest znajomość anatomii, języka angielskiego medycznego i technicznego oraz zrozumienie mechanizmów oddziaływania promieniowania jonizującego z materią.

Pełni wrażeń i chęci do dalszej nauki wróciliśmy do Bytomia.

Opracowanie: A.Wichary