Wycieczka do Centrum Opieki w Mierzęcicach

Słuchaczki kierunku Opiekun Medyczny, jak co roku, gosciły w Centrum Opieki Długoterminowej JOANNA w Mierzęcicach. Osrodek jest placówka wzorcową prowadzoną przez własciciela i dyrektora Panią Joannę Biłejczuk. Słuchaczki zostały zapoznane ze strukturą organizacyjną i zasadami pracy placówki przez przełożoną pielęgniarek Krystynę Słotę oraz pielęgniarkę oddziałową Oddziału Wentylacji Mechanicznej i Specjalistycznej Opieki Stacjonarnej i Domowej Barbarę Znojek – Rejniak.