Wspieramy akcję profilaktyki stopy cukrzycowej jako jedyna szkoła kształcąca w zawodzie podolog w POLSCE !!!