Witaj

Zespół Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych jest szkołą z tradycjami, istniejącą na rynku edukacyjnym już 50 lat. Do 2005 roku byliśmy znani jako Zespół Szkół Medycznych, potocznie zwany „MEDYK”. Aktualnie w skład Zespołu wchodzą dwie szkoły: Szkoła Policealna nr 1 im. Matki Ewy oraz Szkoła Policealna nr 8 dla Dorosłych im. Matki Ewy.

Kształcimy w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym, w zawodach medycznych oraz opiekuńczo-socjalnych. Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, posiadającą uprawnienia egzaminatorów zewnętrznych, w dobrze wyposażonych pracowniach zawodowych oraz najlepszych placówkach szkolenia praktycznego. Szkoła umożliwia również realizację praktyk zawodowych w krajach Unii Europejskiej. Współpracujemy z uczelniami, fundacjami, stowarzyszeniami i towarzystwami naukowymi. Jesteśmy szkołą aktywną, podejmującą szereg działań w środowisku lokalnym miasta Bytomia i okolic.

Misją naszej szkoły jest przygotowanie absolwenta do wzorowej pracy w nowoczesnej, zintegrowanej Europie.