Szkolenie dla opiekunów medycznych

Zapraszamy na szkolenie doskonalące dla OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH

na temat „ Pomiar glukozy we krwi włośniczkowej za pomocą glukometru”.

Celem szkolenia jest przygotowanie do świadczenia opieki nad pacjentem chorym i niesamodzielnym  w zakresie oznaczania poziomu glukozy we krwi.

Szkolenie odbędzie się: -(kolejny termin do ustalenia), w godzinach 9.00-17.00 ( 10 godzin dydaktycznych: teoria + praktyka).

Koszt kursu : 150 zł.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Ilość miejsc ograniczona , decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać osobiście w sekretariacie szkoły lub na adres e-mail medyk.bytom@onet.pl. Należy  wypełnić  wniosek (załącznik do pobrania na stronie : www.medyk.bytom.pl), własnoręcznie podpisać  oraz przedstawić dowód wpłaty  ( potwierdzenie przelewu) za kurs. Dołączyć ksero dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.  Zgłoszenia przyjmuje się najpóźniej do 3 dni przed rozpoczęciem kursu. Po upływie powyższego terminu zgłoszenie jest dopuszczalne po uprzednim uzgodnieniu  w ramach wolnych miejsc.