Prezentacja wózków aktywnych firmy Vermeiren

27 kwietnia 2018 roku przedstawiciel firmy Vermeiren zaprezentował  wózki inwalidzkie dla osób aktywnych. Słuchacze kierunku technik ortopedai technik masażysta mieli okazję poznać cechy wózka inwalidzkiego standardowego, aktywnego i sportowego oraz sposób doboru wózka dla potrzeb osoby niepełnosprawnej. Każdy uczestnik mógł również spróbować jazdy na wózku inwalidzkim.