Pożegnanie absolwentów kierunku Technik Elektroradiolog